Dzień Języków Obcych - 6 maja 2016 r

Szczegóły

Dzień Języków Obcych

"Języki łączą ludzi"

Dzień Języków Obcych  w naszej szkole ma charakter edukacyjny. Jest to również okazja,  by sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów europejskich.

Cele:

 • umożliwienie uczniom prezentacji swoich umiejętności językowych,
 • zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języków obcych,
 • kształtowanie umiejętności przełamywania barier w kontaktach międzyludzkich,
 • rozwój aktywnych form współpracy dzieci  oraz nauczycieli,
 • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych orazpodkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
 • propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur

W programie przewidziano okolicznościową gazetkę i wystawę oraz różne

atrakcje i  konkursy dla uczniów:

 1. Z jakiego języka pochodzi słowo?
 2. Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 3. Przysłowia.
 4. Konkurs „literowania” z języka rosyjskiego.
 5. Flagi i kraje europejskie.
 6. Malowanie twarzy.
 7. Konkurs „Moja matrioszka”.

Czytaj więcej: Dzień Języków Obcych - 6 maja 2016 r

UWAGA KONKURS DLA KLAS IV-VI

Szczegóły

UWAGA KONKURS DLA KLAS IV-VI roztoczanski

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„ROŚLINY CHRONIONE W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”

ZASADY KONKURSU

 • PRACA POWINNA ZAWIERAĆ MINIMUM 10 SLAJDÓW
 • UCZESTNICY KONKURSU SAMODZIELNIE PREZENTUJĄ PRACĘ
 • ZDJĘCIA I INFORMACJE MOGĄ POCHODZIĆ Z ZASOBÓW INTERNETOWYCH NP. ZE STRONY INTERNETOWEJ ROZTOCZAŃSKIEGO PN ( na końcu należy podać źródło informacji)
 • ZDJĘCIA MOŻNA WYKONAĆ SAMODZIELNIE PODCZAS WYCIECZKI I UZUPEŁNIĆ INFORMACJAMI Z LITERATURY
  I INTERNETU
 • PODCZAS OCENY PRAC BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ NIE TYLKO JAKOŚĆ PRACY, ALE RÓWNIEŻ SPOSÓB JEJ PREZENTOWANIA

FINAŁ KONKURSU 30 MAJA 2016

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ PRZEWIDZIANA NAGRODA RZECZOWA

Szczegółowych informacji na temat zasad konkursu udziela P. Iwona Bełz

Ortografia skutecznie - zaproszenie

Szczegóły

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  
w  Hrubieszowie

Zaprasza

rodziców do uczestnictwa w warsztatach pt.

„ORTOGRAFIA SKUTECZNIE”

których celem będzie wsparcie dzieci w skutecznym opanowaniu umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym

Czytaj więcej: Ortografia skutecznie - zaproszenie

Życzenia świąteczne

Szczegóły

wielkanocne

Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szczegóły

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA

W HRUBIESZOWIE

ul. Zamojska 16A

ZAPRASZA

17 MARCA 2016r.

NA DZIEŃ OTWARTY

Czytaj więcej: Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej