KOLONIE LETNIE 2016!

Szczegóły

Uwaga rodzice!

Poniżej przedstawiono ofertę wyjazdu na kolonie letnie 2016 w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym "RÓŻA WIATRÓW" w Jarosławcu, organizowane przez Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt całego turnusu to 390,00 zł + koszt tansportu.

Turnus trwa 2 tygodnie - planowane 4 turnusy w terminach:
                I: 26.06.2016 - 09.07.2016
                II: 10.07.2016 - 23.07.2016
                III: 24.07.2016 - 06.08.2016
                IV: 07.08.2016 - 20.08.2016


Wymagane dokumenty (karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu, oświadczenie rodziców)  są do nabycia w kancelarii szkolnej.

Dzień Języków Obcych - 6 maja 2016 r

Szczegóły

Dzień Języków Obcych

"Języki łączą ludzi"

Dzień Języków Obcych  w naszej szkole ma charakter edukacyjny. Jest to również okazja,  by sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów europejskich.

Cele:

 • umożliwienie uczniom prezentacji swoich umiejętności językowych,
 • zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języków obcych,
 • kształtowanie umiejętności przełamywania barier w kontaktach międzyludzkich,
 • rozwój aktywnych form współpracy dzieci  oraz nauczycieli,
 • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych orazpodkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
 • propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur

W programie przewidziano okolicznościową gazetkę i wystawę oraz różne

atrakcje i  konkursy dla uczniów:

 1. Z jakiego języka pochodzi słowo?
 2. Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 3. Przysłowia.
 4. Konkurs „literowania” z języka rosyjskiego.
 5. Flagi i kraje europejskie.
 6. Malowanie twarzy.
 7. Konkurs „Moja matrioszka”.

Czytaj więcej: Dzień Języków Obcych - 6 maja 2016 r

Życzenia świąteczne

Szczegóły

wielkanocne

UWAGA KONKURS DLA KLAS IV-VI

Szczegóły

UWAGA KONKURS DLA KLAS IV-VI roztoczanski

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„ROŚLINY CHRONIONE W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”

ZASADY KONKURSU

 • PRACA POWINNA ZAWIERAĆ MINIMUM 10 SLAJDÓW
 • UCZESTNICY KONKURSU SAMODZIELNIE PREZENTUJĄ PRACĘ
 • ZDJĘCIA I INFORMACJE MOGĄ POCHODZIĆ Z ZASOBÓW INTERNETOWYCH NP. ZE STRONY INTERNETOWEJ ROZTOCZAŃSKIEGO PN ( na końcu należy podać źródło informacji)
 • ZDJĘCIA MOŻNA WYKONAĆ SAMODZIELNIE PODCZAS WYCIECZKI I UZUPEŁNIĆ INFORMACJAMI Z LITERATURY
  I INTERNETU
 • PODCZAS OCENY PRAC BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ NIE TYLKO JAKOŚĆ PRACY, ALE RÓWNIEŻ SPOSÓB JEJ PREZENTOWANIA

FINAŁ KONKURSU 30 MAJA 2016

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ PRZEWIDZIANA NAGRODA RZECZOWA

Szczegółowych informacji na temat zasad konkursu udziela P. Iwona Bełz

Ortografia skutecznie - zaproszenie

Szczegóły

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  
w  Hrubieszowie

Zaprasza

rodziców do uczestnictwa w warsztatach pt.

„ORTOGRAFIA SKUTECZNIE”

których celem będzie wsparcie dzieci w skutecznym opanowaniu umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym

Czytaj więcej: Ortografia skutecznie - zaproszenie