Zapraszamy na zabawę andrzejkową

Szczegóły

bal

Ciekawi  Cię kiedy opuścisz progi swego domu?
Zastanawiasz si
ę jak będzie miał na imię Twój wybranek lub Twoja ukochana?

Zapraszamy na zabawę Andrzejkową na której usłyszysz odpowiedź na nurtujące Cię pytania!

Konkurs na najstraszniejszy kostium!

 

Masz również możliwość wziąć udział w aukcji!
Pieni
ądze zebrane w dzień Andrzeja zostaną przeznaczone na cele charytatywne. (Hospicjum im. Małego Księcia)


Wspaniała zabawa gwarantowana!

SZKOLNY KONKURS NA DŻENTELMENA I DAMĘ

Szczegóły

Regulamin:

  1. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

  1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnicy projektu ,,Savoir – vivre. Jak cię widzą, tak cię piszą”. Grupa uczniów z  klas III – VI.

  1. Cel konkursu:

- uwrażliwienie na  zasady dobrego  wychowania,

- podkreślenie znaczenia kultury człowieka,

         - kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym   wizerunku

           dżentelmena i damy,

         - wskazanie wartości dobrych manier, jako zespołu zachowań

           akceptowanych przez ogół społeczeństwa;

         - zdopingowanie do właściwego zachowania w różnych

           sytuacjach,

         - wyodrębnienie i nagrodzenie  najlepszych.

Czytaj więcej: SZKOLNY KONKURS NA DŻENTELMENA I DAMĘ

Zadaj pytanie dziennikarzowi

Szczegóły

zadajpyt1

UWAGA!

KONKURS pt. WYWIAD Z DZIENNIKARZEM

  1. Napisz na kartce jedno pytanie, które chciałbyś/chciałabyś zadać dziennikarzowi podczas wywiadu. Pytanie musi dotyczyć jego zawodu. Podpisz kartkę.
  2. Wrzuć kartkę do skrzynki umieszczonej na korytarzu.
  3. Spośród pytań wybierzemy 5 najciekawszych.

Nagrodą w konkursie jest przeprowadzenie wywiadu z dziennikarzem sportowym, który odwiedzi naszą szkołę w przyszłym tygodniu. Zwycięzcy zostaną również nagrodzeni stosownie wg WSO.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-6.

Na pytania czekamy do poniedziałku 7 listopada.

Małgorzata Jóźwiak

Paweł Pacaj

Zapraszamy na zebranie rodziców

Szczegóły

zebranie

Zaproszenie

Dyrektor oraz wychowawcy Szkoły Postawowej im. Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie
z rodzicami  w dniu 16 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13.30.

Projekt Jak cię widzą, tak cię piszą"- szkoła dobrego zachowania.

Szczegóły

Rozpoczęliśmy realizację grantu dofinansowanego przez WBK ,,Jak cię widzą, tak cię piszą"- szkoła dobrego zachowania. Cykl zajęć pozalekcyjnych, spotkania z ekspertami, warsztaty, udział w konkursach i imprezach pogłębią umiejętności postępowania zgodnie z zasadami savoir-vivre. Dzieci wdrażać się będą do kulturalnego spędzania wolnego czasu. Planowany jest wyjazd do teatru , kina i muzeum. Nabyte umiejętności i wiedzę będą miały okazję wykorzystać podczas pobytu w restauracji.