Przeprowadź wywiad z dziadkiem

Szczegóły

Konkurs dziennikarski

MOJA MAŁA OJCZYZNA - WYWIAD Z DZIADKIEM

Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Jasne? Zatem, jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. Czy obiecujecie, że przygotowując się do Dni w Panamie będziecie częściej rozmawiać ze swoimi dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już w niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi? Będziecie zadawać im pytania?     Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu.

Papież Franciszek, Kraków (Światowe Dni Młodzieży), 31.07.2016

 1. Organizatorzy konkursu: Małgorzata Jóźwiak,  Paweł Pacaj.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas 1-6.
 3. Termin: 5 grudnia 2016 r.
 4. Cele: kształcenie sprawności poprawnego pisania,  rozwijanie dziecięcych zainteresowań, pogłębianie relacji rodzinnych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych.
 5. Zasady konkursu:
  1. Przeprowadź wywiad z dziadkiem lub babcią na temat miejscowości , w której się wychowywali.  Zapytaj jak wspominają swoje szkolne czasy, w jaki sposób młodzież spędzała wolny czas, jak to było żyć bez komórki i Internetu.
  2. Wywiad w formie pisanej (pismo ręczne – max. 2 strony A4).
  3. Format wywiadu:

Nagłówek, np.  Wywiad z dziadkiem Janem Kowalskim (tu podajemy imię i nazwisko babci lub dziadka)

Pytanie + odpowiedź: zapisujemy jedno pytanie, a pod nim odpowiedź; potem następne pytanie i odpowiedź  itd.

Stopka, np. Z Wiszniowa rozmawiał Jaś Kowalski (tu podajemy miejscowość oraz  swoje imię i nazwisko).  Stopkę umieszczamy na końcu wywiadu pod ostatnią odpowiedzią.

 1. Wywiad zapisany własnoręcznie lub na komputerze, jednak wszystkie pytania mają zadawać  dzieci, bez względu na wiek.
 2. Zasady oceniania:
  1. odpowiednia forma wypowiedzi (wywiad)
  2. właściwy format wywiadu (pytanie-odpowiedź)
  3. wywiad napisany własnoręcznie lub na komputerze
  4. poprawność ortograficzna.
 3. Nagrody:

Najciekawsze prace zostaną przesłane wraz z podziękowaniem za spotkanie z redaktorem do redakcji Onet.pl oraz umieszczone na stronie szkoły. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie zostaną odpowiednio nagrodzone punktami wg WSO.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy

Konkurs dziennikarski

Szczegóły

      Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie dziennikarskim "Moja mała Ojczyzna – przeprowadź wywiad z dziadkiem".

       Zadaniem uczestników konkursu będzie przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem lub babcią, na temat miejscowości w której się wychowali. Prace można nadsyłać do 31.03.2017r. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. 

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia znajdziesz tutaj

 

SZKOLNY KONKURS NA DŻENTELMENA I DAMĘ

Szczegóły

Regulamin:

 1. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnicy projektu ,,Savoir – vivre. Jak cię widzą, tak cię piszą”. Grupa uczniów z  klas III – VI.

 1. Cel konkursu:

- uwrażliwienie na  zasady dobrego  wychowania,

- podkreślenie znaczenia kultury człowieka,

         - kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym   wizerunku

           dżentelmena i damy,

         - wskazanie wartości dobrych manier, jako zespołu zachowań

           akceptowanych przez ogół społeczeństwa;

         - zdopingowanie do właściwego zachowania w różnych

           sytuacjach,

         - wyodrębnienie i nagrodzenie  najlepszych.

Czytaj więcej: SZKOLNY KONKURS NA DŻENTELMENA I DAMĘ

Zapraszamy na zabawę andrzejkową

Szczegóły

bal

Ciekawi  Cię kiedy opuścisz progi swego domu?
Zastanawiasz si
ę jak będzie miał na imię Twój wybranek lub Twoja ukochana?

Zapraszamy na zabawę Andrzejkową na której usłyszysz odpowiedź na nurtujące Cię pytania!

Konkurs na najstraszniejszy kostium!

 

Masz również możliwość wziąć udział w aukcji!
Pieni
ądze zebrane w dzień Andrzeja zostaną przeznaczone na cele charytatywne. (Hospicjum im. Małego Księcia)


Wspaniała zabawa gwarantowana!

Zapraszamy na zebranie rodziców

Szczegóły

zebranie

Zaproszenie

Dyrektor oraz wychowawcy Szkoły Postawowej im. Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie
z rodzicami  w dniu 16 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13.30.