Konkurs przyrdoniczy w Kryłowie

Szczegóły
31 maja zespół w składzie: Martyna Powęska, Kinga Wójcik i Roksana Jędra wziął udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorsko - Przyrodniczym dla klas IV- VI w Kryłowie gdzie zajął I miejsce. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Mircze i była to jego 10 edycja. W ramach konkursu uczniowie recytowali wiersze ukazujące piękno polskiej przyrody oraz rozwiązywali test przyrodniczy " Roślinność naszych lasów".
Uczennice otrzymały dyplom i nagrody.