Przeprowadź wywiad z dziadkiem

Szczegóły

Konkurs dziennikarski

MOJA MAŁA OJCZYZNA - WYWIAD Z DZIADKIEM

Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Jasne? Zatem, jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. Czy obiecujecie, że przygotowując się do Dni w Panamie będziecie częściej rozmawiać ze swoimi dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już w niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi? Będziecie zadawać im pytania?     Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu.

Papież Franciszek, Kraków (Światowe Dni Młodzieży), 31.07.2016

 1. Organizatorzy konkursu: Małgorzata Jóźwiak,  Paweł Pacaj.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas 1-6.
 3. Termin: 5 grudnia 2016 r.
 4. Cele: kształcenie sprawności poprawnego pisania,  rozwijanie dziecięcych zainteresowań, pogłębianie relacji rodzinnych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych.
 5. Zasady konkursu:
  1. Przeprowadź wywiad z dziadkiem lub babcią na temat miejscowości , w której się wychowywali.  Zapytaj jak wspominają swoje szkolne czasy, w jaki sposób młodzież spędzała wolny czas, jak to było żyć bez komórki i Internetu.
  2. Wywiad w formie pisanej (pismo ręczne – max. 2 strony A4).
  3. Format wywiadu:

Nagłówek, np.  Wywiad z dziadkiem Janem Kowalskim (tu podajemy imię i nazwisko babci lub dziadka)

Pytanie + odpowiedź: zapisujemy jedno pytanie, a pod nim odpowiedź; potem następne pytanie i odpowiedź  itd.

Stopka, np. Z Wiszniowa rozmawiał Jaś Kowalski (tu podajemy miejscowość oraz  swoje imię i nazwisko).  Stopkę umieszczamy na końcu wywiadu pod ostatnią odpowiedzią.

 1. Wywiad zapisany własnoręcznie lub na komputerze, jednak wszystkie pytania mają zadawać  dzieci, bez względu na wiek.
 2. Zasady oceniania:
  1. odpowiednia forma wypowiedzi (wywiad)
  2. właściwy format wywiadu (pytanie-odpowiedź)
  3. wywiad napisany własnoręcznie lub na komputerze
  4. poprawność ortograficzna.
 3. Nagrody:

Najciekawsze prace zostaną przesłane wraz z podziękowaniem za spotkanie z redaktorem do redakcji Onet.pl oraz umieszczone na stronie szkoły. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie zostaną odpowiednio nagrodzone punktami wg WSO.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy