SZKOLNY KONKURS NA DŻENTELMENA I DAMĘ

Szczegóły

Regulamin:

  1. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

  1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnicy projektu ,,Savoir – vivre. Jak cię widzą, tak cię piszą”. Grupa uczniów z  klas III – VI.

  1. Cel konkursu:

- uwrażliwienie na  zasady dobrego  wychowania,

- podkreślenie znaczenia kultury człowieka,

         - kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym   wizerunku

           dżentelmena i damy,

         - wskazanie wartości dobrych manier, jako zespołu zachowań

           akceptowanych przez ogół społeczeństwa;

         - zdopingowanie do właściwego zachowania w różnych

           sytuacjach,

         - wyodrębnienie i nagrodzenie  najlepszych.

  4.  Termin i miejsce konkursu:

         - miejsce – szkoła

         - termin – listopad 2016.

  1. Przebieg konkursu:
    1. I etap – przez 2  tygodnie (14 – 28 listopada) obserwowanie zachowań uczestników projektu na terenie szkoły: w klasie, na boisku, na przerwie, na stołówce. Po tym okresie indywidualne głosowanie na jednego dżentelmena i jedną damę.

Głosują: uczniowie kl. III – VI, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Do II etepu przechodzi 6 chłopców i 6 dziewczynek

z największą liczbą punktów.

  1. II etap – pisemny test z savoir – vivre składający się

z 15 pytań,

  1. suma punktów z obu etapów  sumuje się,
  2. podsumowanie i ogłoszenie wyników.
  1. Wręczenie nagród rzeczowych.