Strajk zawieszony

Szczegóły

UWAGA!

Strajk nauczycieli w naszej szkole nadal pozostaje zawieszony do czasu zakończenia obrad Okrągłego Stołu, tj. 26. 04. 2019 r. (piątek). Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbędą się planowo. Dowozy do szkoły bez zmian.

Przypominamy jednocześnie, że dni 29 i 30. 04. 2019 r. oraz 02. 05. 2019 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć.

Informacje odnośnie strajku będą przekazywane na bieżąco na profilu szkoły, stronie internetowej oraz za pomocą dziennika elektronicznego.