UWAGA!

Szczegóły

W dniach 15, 16, 17 kwietnia oraz na czas przerwy świątecznej strajk nauczycieli w naszej szkole zostaje zawieszony. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się planowo. Dowóz uczniów na egzamin będzie zapewniony (pierwszy kurs).

W czasie egzaminu będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Przypominamy jednak, że dni 15, 16 i 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów (ze względu na egzamin klasy VIII).