Strajk trwa

Szczegóły

UWAGA!

 

Sytuacja strajkowa nie ulega zmianie.

 

W dniu jutrzejszym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

 

Szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńcze.