Sprzątanie świata - Polska 2018

Szczegóły

    Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w zbiórkę śmieci na terenie całego Wiszniowa. W akcji uczestniczyły wszystkie dzieci od przedszkola do klasy VIII. W tym roku zebraliśmy tylko kilka worków, co oznacza, że wokół nas jest coraz czyściej. Tego typu akcje oraz gospodarka odpadami w naszej Gminie przynosi pozytywne rezultaty. Świadomość czystego środowiska dla człowieka wzrasta.

Brawo!