Lekcja edukacyjna

Szczegóły

Dnia 28.11.2017 r. w naszej szkole odbyły się lekcje edukacyjne, w ramach umowy na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 19 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.


Program zajęć, dostosowany do wieku uczestników, obejmował:

  1. Zasady segregowania odpadów na szkło, plastik, papier, metal, odpady ulegające biodegradacji i inne odpady.
  2. Omówienie sposobów na zmniejszenie ilość wytwarzanych odpadów.
  3. Omówienie pojęć i sposobu realizacji procesów odzysku i recyklingu.
  4. Zaprezentowanie sposobów powtórnego zagospodarowania odpadów.
  5. Przedstawienie instalacji przetwarzania, do których trafiają poszczególne odpady odbierane od mieszkańców.
  6. Uświadomienie dzieciom i młodzieży co to są dzikie wysypiska śmieci i czym grożą.
  7. Omówienie konieczność oszczędnego gospodarowania surowcami oraz zasad funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym.
  8. Omówienie zagrożeń spowodowanych spalaniem odpadów w piecach domowych.

Każda lekcja, została przeprowadzona w oparciu o prezentację multimedialną dostosowaną do wieku uczestników, przez pracownika branży gospodarki odpadami z wieloletnim doświadczeniem, przy asyście wychowawców. Na zakończenie zajęć, każdy uczestnik otrzymał upominki.