Żegnaj szkoło

Szczegóły

28 czerwca 2013 r. uczniowie radośnie żegali się ze szkołą, aby rozpocząć upragnione wakacje.

Najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Rodzice Katarzyny Kozłowskiej - absolwentki, która uzyskała najwyższe wyniki edukacyjne, otrzymali list pochwalny. Pani Alicja Mączka wręczyła laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" nagrody ufundowane przez Pana Wójta Gminy Mircze. Otrzymali je Jakub Teresiński i Filip Wlaź. Absolwenci otrzymali od Księdza Bogdana Bejgiera dyplomy za zakończenie nauki religii w szkole podstawowej. Pan Czesław Badyła uhonorował nagrodami książkowymi najwytrwalszych czytelników biblioteki. Nie zabrakło również nagród i dyplomów dla uczniów, którzy wyróżniali się w zawodach sportowych, rozgrywkach szachowych, konkursach plastycznych i prozdrowotnych. Upominki otrzymały też dzieci, które systematycznie oszczędzały w SKO.

Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem nastąpiło przekazanie sztandary nowemu pocztowi sztandarowemu.
Na pożegnanie szkoły podstawowej uczniowie klasy szóstej przedstawili część artystyczną.