Akcja Sprzątanie Świata

Szczegóły

W dniu 15 września w naszej szkole odbyła się Akcja Sprzątania Świata. Jak co roku uczniowie zbierali  śmieci  w całym Wiszniowie a było ich naprawdę dużo.  Zebrano kilka worków.

Akcja jest organizowana co roku w całej Polsce i stała się już tradycją.

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.

Źródło: Iwona Bełz