Podsumowanie projektu "Jak cię widzą, tak cię piszą - akademia dobrych manier”.

Szczegóły

       Projekt realizowany w ramach programu grantowego Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Bank Zachodni WBK od września do grudnia 2016 r.

       Ze środków otrzymanych z programu zorganizowaliśmy działania, które pozwoliły wyrównać szanse w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i  stanowiły  szkołę dobrego zachowania.

 

Zorganizowane zostały:

Zajęcia pozalekcyjne dotyczące  właściwego postępowania w różnych  sytuacjach. Odbyło się się 6 zajęć.

Spotkania z ekspertem  Anną Wiśniewską.

Spotkanie 1 – odbyło się w szkole. Dotyczyło higieny przygotowywania posiłków, sposobu podawania i zachowania przy stole.

Spotkanie 2 – odbyło się w restauracji ,,U Chłopa” w Hrubieszowie. Omówione zostały zasady zachowania w restauracji.

Uroczysty obiad w restauracji ,,U Chłopa” - dzieci miały możliwość wykazania się  znajomością etykiety
i zaprezentowania nabytych umiejętności.

Warsztaty kulinarne – z przedstawicielkami KGW w Wiszniowie podczas imprezy  integracyjnej  ,,Noc w szkole”. Uczniowie przygotowali wspólnie kolację, kulturalnie spożywali posiłek  prowadząc kurtuazjne rozmowy z paniami
i z rówieśnikami. Dobra integracja to również kultura i  szacunek, uczestnicy w grupach wykonali więc plakaty o tej tematyce.

Konkurs na dżentelmena i damę -  miał na celu kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym   wizerunku dżentelmena i  damy oraz wskazanie wartości dobrych manier. Miano dżentelmena zdobył Krystian Jóźwiak  a damy Weronika Tabaka.

 

Beneficjenci projektu skorzystali z oferty placówek i obiektów kultury naszego regionu:

Wyjazd do kina ,,Stylowy” w Zamościu na film ,,Za niebieskimi drzwiami”. 

Wyjazd do Muzeum  TRH im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie -  dzieci uczestniczyły w zajęciach przybliżających  zwyczaje andrzejkowe.

Wyjazd do Teatru   im. H. CH. Andersena w Lublinie  na sztukę ,,Zwierzęta Doktora Dolittle”.  Dzieci wzbogaciły słownictwo dotyczące  sztuki i form teatralnego przekazu. Było to wielkie przeżycie i doznanie artystyczne.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia działań wychowawczych i zacieśnienia więzi, była nauką
i przyjemnością.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy serdecznie:

- Fundacji, a przede wszystkim Dyrektorowi I Oddziału WBK w Hrubieszowie

  Panu Janowi Gołębiowskiemu,

- Pani Annie Wiśniewskiej nauczycielce z ZS nr 1 w Hrubieszowie,

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Wiszniowie,

- Panu Przemysławowi Gnieckiemu, właścicielowi restauracji ,,U Chłopa”,

- Rodzicom i Nauczycielom.

Źródło - Małgorzata Jóźwiak – koordynator projektu.