Pytania do konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku

Szczegóły

KONKURS WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU

 

Pytania zasadnicze

1.      Kim była najstarsza siostra Barbara?

2.      Co było przyczyną śmierci wielkiego astronoma ?

3.      Jakie wielkie święto związane z Kopernikiem  obchodziliśmy pod patronatem UNESCO w 1973r.?

4.      Kim była dla Kopernika Anna Schiliing ?

5.      Czy Kopernik posiadał wyższe święcenia kapłańskie?

6.      Jakie funkcje pełnił Kopernik na dworze biskupa Łukasza?

7.      W którym roku umiera Łukasz Watzenrode?

8.      Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik?

9.      W którym roku Mikołaj Kopernik rozpoczął naukę w Bolonii?

10.    Jakie są różnice pomiędzy geocentrycznym i heliocentrycznym systemem?

11.    Dlaczego Kopernik egzamin doktorski z prawa kanonicznego składa w Ferrarze, a nie w Padwie gdzie wcześniej studiował ?

12.    Kto spłonął na stosie za wyznawanie poglądów Kopernika?

13.    Wymień chociaż cztery dziedziny nauki w których specjalizował się Kopernik ?

14.    Jakie imię nosił ojciec wielkiego astronoma?

15.    Dlaczego studia prawnicze Kopernika posuwały się bardzo wolno ?

16.    W którym roku Kopernik zostaje obrany administratorem dóbr kapituły warmińskiej?

17.    Podaj dzień, miesiąc, rok urodzin Mikołaja Kopernika ?

18.    Jakie imię nosiła matka Kopernika ?

19.    Którym  dzieckiem z kolei był w rodzinie wielki astronom ?

20.    W  którym roku wychodzi wiekopomne dzieło Kopernika ?

21.    Którą rocznicę urodzin Kopernika obchodzimy w tym roku ?

22.    Ile rodzeństwa miał Mikołaj Kopernik ?

23.    W którym roku Kopernik przenosi się z Lidzbarka do
 Fromborka ?

24.    Ile lat ma Mikołaj gdy traci ojca ?

25.    Dlaczego Kopernik obiera drogę duchownego ?

26.    Na jakich wydziałach studiuje Kopernik w Padwie ?

27.    Skąd wywodzi się ród wielkiego astronoma ze strony ojca ?

28.    Jakie nauki studiował  Kopernik w Krakowie?

29.    Podaj dokładną datę śmierci Kopernika (tj. dzień, miesiąc, rok) ?

30.    Na jakim wydziale studiuje Kopernik w Bolonii ?

31.    W który roku Kopernik rozpoczął pracę nad pierwszą rozprawą astronomiczną, i jaki nadał jej tytuł ?

32.    Kto zasiadał na tronie polskim w chwili urodzin Mikołaja Kopernika ?

33.    Czyje listy tłumaczył Kopernik na język łaciński ?

34.    W którym roku umiera siostra Mikołaja Barbara ?

35.    W jakim wieku zmarł wuj Mikołaja – Łukasz Watzenrode ?

36.    Jakie  najwyższe stanowisko w hierarchii kościelnej piastował   Kopernik ?

37.    W którym roku Mikołaj Kopernik z bratem Andrzejem rozpoczynaj naukę w Akademii Krakowskiej ?

38.    Gdzie Kopernik składa egzamin z prawa kanonicznego ?

39.    Kim był Joachim Retyk ?

40.    W którym roku Kopernik rozpoczyna pracę nad swoim wiekopomnym dziełem O obrotach sfer niebieskich" ?

41.    Jaką funkcję w hierarchii kościelnej pełnił Łukasz Watzenrode?

42.    Kim był ojciec Kopernika z zawodu ?

43.    Jaką funkcję kościelną pełnił brat Mikołaja Andrzej ?

44.    Na czym polega Kopernikowski projekt ujednolicenia monety ?

45.    Gdzie został pochowany Kopernik ?

46.    Jak brzmi nazwisko panieńskie matki Mikołaja Kopernika ?

47.    Kto po śmierci ojca opiekuje się rodziną astronoma?

48.    Które z wielkich dzieł Kopernika znalazło się w indeksie ksiąg zakazanych?

49.    Gdzie po raz pierwszy jest wydrukowane dzieło Kopernika?

50.    W którym roku monumentalne dzieło Kopernika „O obrotach sfer niebieskich" jest zakończone ?